Finansowanie

Czyste powietrze...

Ulga termomodernizacyjna...

Dogodny kredyt....

Zadbaj o planetę…

Czyste Powietrze

Dotacje dla beneficjentów programu „Czyste powietrze” mają na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Znaczna część zanieczyszczeń jest wynikiem spalania niskiej jakości paliw, stosowania do ogrzewania przestarzałych kotłów i pieców. Dofinansowania w programie „Czyste powietrze” są przeznaczone na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła, między innymi na nowoczesne rozwiązania, takie jak piece jonowe, które spełniają ścisłe normy emisji.

Wysokość dotacji w programie „Czyste powietrze” wynosi nawet 15.000 zł! Finalna kwota jest jednak uzależniona od dochodu gospodarstwa domowego. Zasady programu pozwalają na uzyskanie środków nie tylko na zakup pieca jonowego ale także na dofinansowanie termoizolacji budynku, czy zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wnioski są zbierane przez WFOŚiGW, czas trwania programu to lata 2018-2029.

Mocny start…

Kredyt

Pomożemy sfinansować Ci Twój wymarzony zakup! Jako firma współpracujemy z podmiotami udzielającymi finansowania na zakup pieca.

 • Kwota kredytu do 100.000 zł
 • Oprocentowanie stałe 0.5% w skali miesiąca
 • 6% w skali roku
 • Możliwość rozłożenia na raty od 3 aż do 96 miesięcy!
 • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę
 • Możliwość uzyskania kredytu na podstawie oświadczenia do kwoty 26.400 zł

Sprawdź czy przysługuje Ci…

Ulga termomodernizacyjna

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z ulgi?

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

• według skali podatkowej (17% lub 32%),
• według 19% stawki podatku liniowego,
• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Limit ulgi

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż 53 000 zł.

Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Podatnicy rozliczający się według skali 17%, mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku, podatnicy rozliczający się według stawki 19% mogą otrzymać do 10 070 zł zwrotu, natomiast podatnicy rozliczający się według stawki 32% mogą otrzymać do 16 960 zł zwrotu.

Pozostałe zasady korzystania z ulgi

 • Odliczenie przysługuje tylko na istniejące budynki.
 • Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.
 • Odliczyć można wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został już przez podatnika odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Napisz do nas...

Kontakt

* Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych MODERN HOME SYSTEM.